Studio Twój Ruch | 05-825 Grodzisk Mazowiecki | woj. mazowieckie | tel.: +48 664 714 678 | e-mail: kontakt@studiotwojruch.pl | NIP: 5341236255

Studio i Szkoła Pilates Twój Ruch

Studio Twój Ruch to miejsce wyjątkowe, stworzone z pasji do ruchu i miłości do człowieka. U nas nikt nie jest anonimowy, wiemy jak o Was zadbać, żebyście czuli się bezpiecznie i komfortowo.

Studio to miejsce niszowe, specjalizujemy się w Pilatesie, który uzupełniamy innymi formami z nurtu Body&Mind (trening mięśni dna miednicy, stretching). Wierzymy, że specjalizacja i ciągłe pogłębianie wiedzy to jedyna słuszna droga.

Pilates to sposób na życie bez bólu, idealny system ćwiczeń dla naszego stylu życia. Pilates pozwala ciału uzyskać optymalne dla niego ustawienie, zwiększyć siłę, elastyczność, koordynację i świadomość. To piękne połączenie pracy ciała i umysłu.

Zapraszamy do naszego świata, jeżeli chcecie zadbać o siebie kompleksowo, cenicie kameralność, profesjonalizm i pasję.  

Mamy odpowiednią wiedzę, narzędzia, a przede wszystkim serce. Kochamy to, co robimy i chcemy się tym dzielić.


Pilates to proces. To droga, której nie można przejść w kilka dni, żeby móc nazwać siebie instruktorem. Pilates jest wymagający. Potrzebuje dużo czasu, pracy, zaangażowania, praktyki, poznania siebie, swojego ciała.

Dobry nauczyciel wie, jak bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić zajęcia. Umie zadbać o właściwe ułożenie ciała, odpowiednie zaangażowanie mięśni i prawidłowy ruch. Warto poszukać dobrego nauczyciela , warto dobrym nauczycielem zostać.

Instruktorem Pilates jestem od 2009 roku, wciąż się uczę, ale to dopiero kurs w BASI Pilates otworzył mi oczy, uzupełnił wiedzę i pozwolił poczuć się lepszym nauczycielem. Już w trakcie certyfikacji wiedziałam, że muszę zrobić wszystko, żeby szkoła BASI pojawiła się w Polsce.

Wierzę w to, że coraz więcej osób świadomie podchodzi do dbania o swoje ciało i mimo braku standardów dla instruktorów, wybiera ich w sposób przemyślany i weryfikuje wiedzę oraz umiejętności. Liczę na to, że na naszym rynku będzie coraz więcej dobrze wyszkolonych i kompetentnych instruktorów, między innymi właśnie dzięki BASI Pilates.

Dlaczego BASI? To organizacja założona w 1989 przez Raela Isacowitza, który nieprzerwanie dba o jej wysoki standard. Podejście szkoły wyróżnia się wiernością oryginalnej metodzie Josepha Pilatesa, uzupełniając ją o najnowsze badania i wiedzę na temat ludzkiego ciała. To gwarancja najwyższych kompetencji instruktora. Więcej o wyjątkowości szkoły znajdziecie na stronie Why BASI?.

Po aktualne terminy kursów i informacje organizacyjne zapraszam na zakładkę Szczegóły kursu.

 /

Pilates is a process. It is a journey you cannot finish within couple of days to call yourself instructor. Pilates is demanding. It requires time, work, practice, engagement, knowing yourself and your body.

A good teacher knows how to teach safely and effectively. He can take care of the proper body position, appropriate involvement of the muscles and correct movement. It is worth finding a good teacher, it is worth becoming a good teacher.

I am a Pilates instructor since 2009, still learning, but only BASI Pilates course was an eye opener for me, allowed to feel better and more confident in what I do. During my certification I already knew I had to do everything to bring BASI to Poland.

I believe that more and more people consciously take care of their bodies and, despite the lack of standards for instructors, select them thoughtfully and verify their knowledge and skills. I hope that our market will have more and more well-trained and competent instructors, also thanks to BASI Pilates.

Why BASI? Organization established in 1989 by Rael Isacowitz who continuously cares for its high standard. School approach is distinguished by fidelity to the original method of Joseph Pilates, complementing it with the latest research and knowledge about the human body. It is a guarantee for highest competence instructors. More about the uniqueness of the school can be found on Why BASI? page.

Go to Course Details for upcoming courses and organizational information.